LEVHA KAYIT NO: T08528-CBHZ
İnci Sigortaİnci Sigortaİnci Sigorta
Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

  Hemen Teklif Al
  Kişisel verilerimin Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.

  Sorumluluk Sigortaları Ve Ferdi Kaza

  Sorumluluk Sigortaları bir işletmenin ya da bir kişinin 3. şahıslara karsı sorumluluğunu kusur oranına bağlı olarak seçilen tazminat limitleri dahilinde ödeyen sigorta poliçe türleridir. Farklı sorumluluklar olması nedeniyle aşağıda farklı sorumluluk poliçe isimleri ile sorumluluk sigorta  poliçeleri oluşturulmuştur. Bu bilgiler dahilinde daha detaylı bilgi almak ya da size uygun olan bir poliçe türünü oluşturabilmek için İnci Sigorta ile irtibata geçiniz. Bize ileteceğiniz her türlü sorunuza uzman ekibimiz tarafından kapsamlı bir dönüş sağlanacaktır. Sizler için hazırladığımız  HEMEN Teklif Al formları ile bize ulaşabileceğiniz gibi, Whatsapp telefonumuz
  0 539 696 80 80 üzerinden de bizimle irtibata geçebilirsiniz

  Her türlü sorunuza cevap alabileceğiniz gibi, hasar süreç yönetimleriniz de de yardımcı olabileceğimizi belirtmek isteriz. Bu tip özellikli poliçelerde bulunan yetkinliğimiz ile tüm Bireysel ve Kurumsal ihtiyaçlarınızın çözümü için sizlerin yanınızdayız.

  ‘Farklı Düşünüyoruz, Fark Yaratıyoruz’ sloganımız ile tüm Kurumsal çözümlerde İnci sigorta yetkin kadrosu ile sizlerin yanındadır.

  Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

  Sigortalının faaliyeti sırasında üçüncü şahıslara kusuru nedeni ile verebileceği maddi ve bedeni zararlar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile koruma altına alınmıştır. Sigortalının maddi anlamda verebileceği zararlar ise üçüncü şahısların malvarlıklarına ilişkin zararlar olarak kabul edilmektedir. Bedeni zararlar ise üçüncü şahısların vücut bütünlüğüne gelebilecek zararlar olup sigortalı bu durumda genellikle yaralanma, sakatlanma ve ölüm nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

  Olası yeni bir salgından özellikle etkilenmesi muhtemel turizm, AVM, ulaştırma, nakliyat ve üretim sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre özel teminatlar sağlayan ürünlerimiz için satış kanallarımıza başvurun, işletmeniz için tam güvenceye sahip olun!

  İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
  Manevi tazminat talepleri


  Mesleki Sorumluluk Sigortaları

  Bu ürün ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.


  I. Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

  II. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

  III. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile, petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

  IV.Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alıyoruz.

  V.Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlıyoruz.  Grup Ferdi Kaza Sigortası

  Ferdi kaza sigortaları diğer zarar sigortalarından ayrışan bir branş olup can sigortaları altında değerlendirilmektedir. İnsan hayatına değer biçilmesi mümkün olmayan bir düzen içerisinde sigortalıların vefatı, sakatlanması halinde ödenebilecek tazminat miktarları sigorta ettiren tarafından belirlenip olası bir hasar anında belirlenen rakamın sigortalıya, sigortalının murislerine veya lehtara ödeme yapılması şeklinde çalışan bir sisteme sahiptir. Grup ferdi kaza sigortaları bireysel ferdi kazadan farklı olarak endüstriyel, KOBİ ve şahıs şirketi ölçeklerinde şirketlerin çalışanları için tercih edilen bir poliçedir. Genel esas itibarıyla sigorta ettiren belirtilen ölçeklerdeki işletmeler olup sigortalılar ise bu işletmelerin çalışanlarıdır.  Ürün Sorumluluk Sigortası

  Firmalar üretimlerine konu ürünlerdeki kusur nedeni ile üçüncü şahısların uğradığı maddi ve bedeni zararlara ilişkin geçmişten bugüne sıklıkla tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ürünlerdeki kusurlar sadece ürünün geliştirilmesi aşamasında meydana gelen hatalar olmayıp aynı zamanda ürünlerin kontrolünde, ambalajlanmasında ve firmaların ürünle ilgili yürüttükleri ilgili tüm faaliyetleri sırasında meydana gelmektedir. Bu nedenle oluşacak tazminat talepleri için ise ürün sorumluluk sigortası sigortalının kusuru nispetinde sigortalı firmalara güvence sağlamaktadır. Otomotiv sektöründen gıda, kozmetik, ambalaj sektörüne kadar çeşitli alanlarda üretim yapan firmalar için bu ürün sorumluluk sigortası faaliyetlerine özgü verilebilecek ek teminatlarla sigortalıya geniş bir koruma sunmaktadır.


  VI. Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Yeminli Mali Müşavirlerimizin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimizin sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza gelebilecek tazminat taleplerine karşı sizi koruma altına alıyoruz.

  VII. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Bu ürünümüz ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alıyoruz.

  1

  MÜŞTERİ

  1

  FARKLI ŞİRKET

  1

  ŞUBE

  1

  YILLIK DENEYİM

  Adres

  Adalet Mh. 1586/8 Sk. No:7 Bayraklı – İZMİR

  Telefon

  0 232 425 48 13
  0 232 484 79 93 (FAX)

  E-Posta

  info@incisigorta.com

   Kişisel verilerimin Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.
   Kişisel verilerimin Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.