LEVHA KAYIT NO: T08528-CBHZ
İnci Sigortaİnci Sigortaİnci Sigorta

Kurumsal Hasar Yönetimi

Kurumsal Müşterilerimizin tüm branşlarındaki hasarları merkezimizden yönetilmektedir.

Bu sebeple hasar ihbarlarınızın tamamı için ilk olarak satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Daha detaylı bilgi almak ve hasar süreç ve evrak detay bilgileri için İnci Sigorta ile 0 232 425 48 13 telefon üzerinden ya da Hasar WhatsApp numaramız olan 0 549 801 05 13 irtibata geçebilirsiniz.

Yurtiçi sevkiyat söz konusu olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı
Poliçe aslı veya fotokopisi
Emtea fatura aslı veya kopyası
Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
Navlun (Taşıma) faturası kopyası
Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)
İmza sirküleri
Hasarlı emteaların resimleri
Sigortalının banka bilgileri
IBAN bilgisi
Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer(ek) belgeler

Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin emteaya ilişkin beyan yazısı
Poliçe aslı veya fotokopisi
Emtea fatura aslı veya kopyası
Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren)
Varsa hasarlarla ilgili Resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
Çeki listesi
Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
IBAN bilgisi
Hasarlı emteaların resimleri
Sigortalının banka bilgileri
Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları söz konusu olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
Poliçe aslı veya kopyası
Emtea fatura aslı veya kopyası
Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
Navlun(taşıma) faturası kopyası
Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
Hasarlı emteaların resimleri
Taşıma aracına ait belgeler
Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı
IBAN bilgisi
Varsa emteaya iat nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
Sigortalının banka bilgileri

ÜRÜN SORUMLULUK HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Ürün Sorumluluk Hasarlarında

Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,

SORUMLULUK HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

3. Şahıs Sorumluluk Maddi Hasarlarında

Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
Sigortalının sorumluluğu bulunduğunu kanıtlayıcı bilgi/belge
Teklifler ya da onarım yapıldı ise onarım faturası
Zararı belirten talep yazısı
Fotograf
İBAN bilgisi 

İşveren Sorumluluk Hasarlarında

İş kazası tutanağı
Sgk İş Kazası Bildirim Formu
Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları,
Talep Yazısı
Epikriz raporu
Mahkeme bilirkişi raporu
Maaş bordrosu
SGK işe giriş bildirgesi
İş güvenliği müfettiş raporları

MÜHENDİSLİK HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında;

Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
Teknik servis raporu (Hasar nedenini gösterir)
Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
Hasarlı cihazın alım faturası
Fotoğraf
Onarım yapıldı ise onarım faturası
Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları 

Makine Kırılması Sigorta Hasarlarında;

Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
Teknik servis raporu (Hasar n gösterir)
Hasar ile ilgili teklifler
Hasarlı cihazın alım faturası
Fotoğraf
Onarım yapıldı ise onarım faturası
Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları
Mobil-Hareketli makineler için operatör belgesi,operatör işe giriş bildirgesi ve ruhsat.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

TEKNE HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Tekne Hasar Dosyalarında İstenilen Evraklar

Sigortalı beyanı
Denize elverişlilik belgesi
Meteoroloji raporu
Kurtarma teklifleri
Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
Tamir ve diğer masraf faturaları
Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
Hasar resimleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

İNŞAAT SİGORTASI HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

İnşaat Sigortası Hasarlarında

Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
Keşif özeti, hak ediş raporları
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
Proje, ihale sözleşmesi
Fotoğraf
Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmî belgeler (yangın hasarlarında itfaiye raporu, savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb.)
Şantiye hasarlarında demirbaş kayıtları,

İnşaat Montaj Sigortası Hasarlarında

Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
Keşif özeti, hak ediş raporları
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
Fotoğraf