LEVHA KAYIT NO: T08528-CBHZ
İnci Sigortaİnci Sigortaİnci Sigorta
Dask Çözümleri

  Kişisel verilerimin Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.

  DASK / Doğal Afet Sigortası

  Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde, güvence sağlar.

  Tüm konut binalarında ve konut altında olan işyeri poliçelerinde zorunludur.

  Binanızın metrekaresine bağlı olarak,her sene belirlenen limitler dahilinde poliçe teminat rakamları belirlenir.

  Teminatları oluşturuken aşağıda belirtilen tüm kısımların brüt metrekareye ilave ederek belirlenmesi önemlidir.Olası bir hasar da aşağıda belirtilen tüm kısımların depremden oluşan hasar bedeli,DASK poliçesi tarafından karşılanır.

  Temeller
  Ana Duvarlar
  Bağımsız Bölümleri Ayıran Ortak Duvarlar
  Bahçe Duvarları
  İstinat Duvarları
  Tavan ve tabanlar
  Merdivenler
  Asansörler
  Sahanlıklar
  Koridorlar
  Çatılar
  Bacalar
  Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
  587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
  Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir.
  • Sigortalı'nın adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
  • Sigortalı'nın vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası
  • Sigortalanacak yerin açık adresi
  • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
  • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)
  • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
  • Binanın toplam kat sayısı
  • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
  • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
  • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)
  Hasar İhbarının Yapılabileceği Yerler:
  Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan Sigortalılar, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir.
  •DASK Çağrı Merkezi
  Adres: Doğal Afet Sigortaları Kurumu Rumeli Caddesi No:48/6 34365 Şişli /İST.
  Telefon: 90 (212) 368 08 00
  Faks: 90 (212) 219 71 88
  E-posta: webadmin@dask.gov.tr

  •DASK'ın İnternet sitesi: www.dask.gov.tr
  İnci sigorta acenteliği müşterileri Hasar ihbarlarını İnci sigorta Hasar Whatsapp telefonu üzerinden de yapabilirler.
  Hasar Whatsapp telefon numarası: 0539 801 05 13
  DASK işlemlerinizi gerçekleştirirken faydalanabileceğiniz adres kodu uygulaması, konutunuzla ilgili tüm sigorta adımlarını kısa sürede ve pratik bir şekilde tamamlayabilmenize yardımcı oluyor. Türkiye'de bulunan tüm konutlar için atanan 10 haneli adres kodları, bir anlamda meskenlerin kimlik numarası gibi bir görev üstleniyor ve sigorta işlemleri esnasında hangi konutu kastettiğinizin kısa sürede anlaşılabilmesine olanak tanıyor. Zorunlu Deprem Sigortası'nın yanı sıra pek çok sigorta türünde ve farklı işlemde kullanabileceğiniz adres kodları, doğrudan devlet tarafından atanmış olmaları sayesinde resmi bir nitelik taşıyor. Böylece evinizle ilgili pek çok evrak taşıma ve bilgi ezberleme zorunluluğunuzu ortadan kaldıran adres kodu uygulaması, dijital ortamda gerçekleştireceğiniz işlemleri de kolaylaştırıyor.
  Deprem sigortasının karşılamadığı durumlar arasında doğrudan depremden kaynaklanmayan hasarlar ilk sırada yer alıyor. Depremden önce ve farklı nedenlerle oluşmuş bina hasarları, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değerlendirilmiyor. Ayrıca DASK primi belirlenirken sizden istenen mesken yüz ölçümü, bina lokasyonu ve bina yaşı gibi bilgilerin doğru çıkmaması durumunda da Deprem Sigortası kapsamında herhangi bir ödeme yapılmıyor. Deprem sonucunda konutta oluşan tam hasarların karşılanmasından sonra DASK kapsamı sona eriyor. Kısmi hasarların karşılanması durumunda ise DASK geçerliliğini koruyor ve karşılanan oranda eksiliyor.
  1

  MÜŞTERİ

  1

  FARKLI ŞİRKET

  1

  ŞUBE

  1

  YILLIK DENEYİM

  Adres:

  Adalet Mh. 1586/8 Sk. No:7 Bayraklı – İZMİR

  Telefon:

  0 232 425 48 13
  0 232 484 79 93 (FAX)

  E-mail:

  info@incisigorta.com

   Kişisel verilerimin Kisisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.
   Kişisel verilerimin Açık Rıza Formu metinlerinde belirtildiği gibi işlenmesini onaylıyorum.