LEVHA KAYIT NO: T08528-CBHZ
İnci Sigortaİnci Sigortaİnci Sigorta

Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli
kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “ İNCİ SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ.” ‘ye tarafımca sözlü/
yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da
dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin
“ İNCİ SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ. “ tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti,
asistans hizmeti ve fırsat avantajı sağlayan şirket bilgilendirmeleri için verebilmesi ve bu
hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer
kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları
verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk
bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus
cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza
bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere
ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları
(Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin
kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen veriler(örn. Kan grubu da dâhil
sağlık verileri, biyometrik veriler vb.
➢ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
İNCİ SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ.’ ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması
ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
İNCİ SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca
web sitesinde de bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz.

    Veri Sahibi
    Adı Soyadı
    Tarih