LEVHA KAYIT NO: T08528-CBHZ
İnci Sigortaİnci Sigortaİnci Sigorta

Kurumsal risk yönetimi;

Risk yönetimi, bir işletmenin mevcut olan ya da ileride olabilecek olan tüm risklerini gözden geçirmek ve öncelik ile bunları bir rapor haline oluşturmaktır.

Risklerin bir kısmı mevcut önlemler alınarak düzeltilebilir ya da firma tarafından taşınabilirken ,bazı risklerin sigorta poliçesi ile devrinin  sağlanması gerekmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi; Taşıyamayacak risklerin, sigorta teminatları vasıtasıyla transfer edilmesidir. Riskleri ortadan kaldırmaya, azaltmaya yönelik olarak yapılan çalışmaların toplamıdır.

Bir kuruluşu bekleyen çeşitli riskler vardır. Bunlar hırsızlık, yangın, kaza olabilir. Ama en büyük risk, herhangi bir riske sahip olmadığınızı düşünmektir.

Risk yönetim adımları;

Birinci adım;Tesisiniz , faaliyetleriniz, çalışma, hizmet ve üretim sisteminiz hakkında bilgi edinerek işyerinizin sigorta açısından profili tespit edilir.Bu durumda firmanız da bir ekspertiz çalışması yapılır.

İkinci adım; her işin ve işletmenin yapısına göre farklı riskler vardır. İşinize ve sektörünüze özgü riskleri belirleyerek işletmenize özel risk raporu oluşturulur. Temel nitelikteki bu raporun içeriğinde kısaca risklerin çerçevesi çizilir. Burada sunulan öneri mektubu ile riskin belli boyutlarının azaltılması sağlanır.

Üçüncü adım; işletmenizin ve faaliyetlerinizin maddi ve bedeni olarak verebileceği zararlar ve bu zararlar karşısındaki sorumluluğunuz tespit edilir. Bu kapsama çalışanlarınız, 3.şahıslar, müşterileriniz, tedarikçileriniz, komşularınız ve çevreniz dahildir.

Dördüncü adım; varsa kaçınılamaz riskleriniz için almanız gereken önlemler belirlenir, bertaraf edilebilecek riskler için de sigorta teminatları belirlenir. Ardından farklı sigorta firmalarından alternatif tekliflerimiz hazırlanır.

Beşinci adım; mevcut sigorta şirketlerimizden teklifler hazırlanır ve  üzerindeki tüm detaylar müşterilerimiz ile paylaşılır. ve mutabakat halinde en uygun fiyatlı ve en geniş teminatlı sigorta poliçeleri oluşturulur.