Her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır. Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Tüm yöneticileri bir çok yükten kurtaracak, aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran Apartman Ortak Alan poliçesini İNCİ SİGORTA’dan temin edebilirsiniz.

İNCİ SİGORTA Ortak Alan Sigortası ile tüm apartman/site sakinlerini toplu yaşam alanlarındaki risklere karşı kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Neden Ortak Alan Sigortası ?

Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da apartman yönetimi tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

· 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: “Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

· Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.”

Kimler Yaptırmalıdır ?

· Apartman yöneticileri

· Site Yöneticileri

· Profesyönel apartman yönetim firmaları

· İnşaat Firmaları

Hangi riskler güvencemiz altına alınabilir ?

· Yangın, yıldırım, infilak

· Deprem

· Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

· Diğer yangın ek teminatları

· Dolu

· Komşuluk – kiracılık mali mesuliyet

· Hırsızlık

· Cam kırılması

· Yer Kayması

· Kasa yangın

· Kasa hırsızlık

· Üçüncü şahıs mali mesuliyet

· İşveren mali mesuliyet

· Elektronik cihaz

· Taşınabilir Cihaz

· Makine kırılması

· Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

· İkametgâh değişiklik masrafları

· Çevre Düzenlemesi

· Arizi İnşaat İşleri

· Yangın Söndürme Masrafları

· Sprinkler Sızdırması

· Kanal Temizleme Giderleri

· Kar Erimesi Sonucu Mal Zararları

· Su Ölçüm Giderleri

· Kazaen Kırılma