Picture1
Picture2
Picture3

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Otomatik Katılım kimleri kapsıyor, tüm çalışanları mı ?
01.01.2017 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ile mevcut çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar sisteme dâhil edilir.

2-Otomatik Katılım’da minimum katkı payı ne kadar?
Çalışanın ücretinden kesilen minimum katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas kazancın ya da prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutardır. Çalışan, daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini talep edebilir.

3-Katkı payı ödemeleri nasıl gerçekleştirilir?
İşveren tarafından çalışanların ücretinden kesilen katkı payları, ücret ödeme gününü takip eden işgünü emeklilik şirketinin hesabına nakden ödenir.

4-Cayma süresinden sonra sistemden emekli olmadan ayrılma hakkı var mı?
Cayma süresi sonrasında, emekli olmadan sistemden ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ancak ayrılma talebinin iletildiği tarih itibarıyla sistemde kalınan süreye göre getiri üzerinden değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.

5-Otomatik Katılım’da Devlet Katkısı hak ediş koşulları neler?
Çalışanın sistemde bulduğu sürelere göre devlet katkısı hak ediş oranları değişir.
Sistemden;
3 yıldan önce ayrıldığında devlet katkısı hak etmez.
3 ile 6 yıl arasında sistemde kaldığında devlet katkısının %15’ine,
6 ile 10 yıl arasında sistemde kaldığında devlet katkısının %35’ine,
10 yıl sistemde kaldığında devlet katkısının %60’ına,
10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını doldurup emekli olduğunda bu katkının %100’üne hak kazanır.

6-Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar da Otomatik Katılım’a dahil olacak mı?
Mevcut bir BES sözleşmesi olsa dahi çalışanlar, Otomatik Katılım sistemine dahil edilir. Otomatik Katılım sözleşmesi olması durumda mevcut sözleşmelerdeki süre haklarının ve devlet katkı payı avantajının kaybedilmemesi için her iki sözleşmeye de ödemeye devam edilmesini öneririz.

7-İş değişikliği yapılması halinde bir önceki iş yerindeki sözleşme hakları kaybolur mu?
Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde Otomatik Katılım mevcut ise, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni iş yerinde Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planının bulunmaması halinde çalışanın talebi ile önceki iş yerindeki sözleşmesine katkı payı ödemeye devam edebilir.

BES bilgi hattı: 0533 275 81 12