Anlaşmalı sağlık kurumuna gidilmesi durumunda verilen sağlık kartınız veya TC. kimlik numaranız ile almış olduğunuz poliçe kapsamına ve şirket katılım oranına bağlı olarak provizyon işlemine tabi tutulur. Anlaşma harici sağlık kurumuna gidilmesi durumunda talep edilecek genel evraklar aşağıdaki gibidir.

• Gidilen kurumun faturası
• Doktor özel muayenehanesi ise doktor serbest meslek makbuzu ve tazminat talep formu (doktor tarafından doldurulması gerekir.)
• İlaç ise, doktor reçetesi, fiş/fatura (ilaç küpürleri ile birlikte)
• Tahlil, radyolojik görüntüleme/ileri tanı tetkikleri ise, doktor talep yazısı, yapılan tetkik için sonuçlar, raporlar, fatura veya fişler