Riski analiz ederek sizleri ve mal varlıklarınızı teminat altına alarak, güven veren stratejik partneriniz E-sigortalı, kurumsal olarak hizmet verdiği ve “iş ortağı” olarak tanımladığı müşterilerinin risk yönetimini üstlenir.

Risk analizi ile işletmelerin her türlü olumsuz hareketlenmelerinin olumsuz yansımalarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamaya çalışır. Risklerin belirlenmesinden hasar yönetimine, sigorta tablolarının oluşturulmasına alternatif sigortalama uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri verir.

Risklerin belirlenmesine en geniş açıdan bakılarak, tüm varlıklar, kar kaybı- iş durması, sorumluluk riskleri gibi göz önündeki riskler yanında, pazar payı kayıpları, insan kaynakları riskleri, yönetimsel risklerde değerlendirilip, yatırım ve ticari riskler de değerlendirilip ,çözümler aranır.

Sigortalanmayı bir bütün olarak değerlendirerek işletmenizin risk yönetimi ihtiyaçlarıyla tam örtüşen bir şekilde tasarlar. İşletmenizin gelişmesini ve hasar geçmişinizi sürekli gözlemleyerek piyasa adaptasyonu sağlar.